wycena domu

Co wiąże się z wyceną domu?

Wycena domu zawsze wiąże się z chęcią sprzedania nieruchomości lub kiedy istnieje możliwość wzięcia kredytu hipotetycznego. Dla właściciela wycena domu nie jest niczym trudnym, jednakże warto zauważyć, że może on przy tym kierować się sentymentem, a więc znacznie zawyżyć cenę rynkową domu, dlatego przy wycenie domu najczęściej korzysta się z pomocy rzeczoznawcy majątkowego.

Wycena wykonana przez rzeczoznawcę

wycena domu Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia do tego, żeby przeprowadzać szacowania majątkowe. Jest to bardzo ważne, ponieważ osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie mogą podejmować się takich działań, a ich czyn podlegają karze grzywny. Przy wyborze rzeczoznawcy najlepiej sprawdzić taką osobę w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzony jest przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Rejestr ten udostępniony jest publicznie, dlatego w łatwy sposób można sprawdzić osobę uznającą się za rzeczoznawcę majątkowego, z którą nawiązuje się współpracę. Ważne jest, żeby rzeczoznawca majątkowy dokonał wyceny domu zgodnie z obowiązującymi prawami i standardami, a także z Kodeksem Etyki Zawodowej. Przeprowadzona przez rzeczoznawcę wycena powinna być obiektywna i niezależna. Przede wszystkim jednak rzeczoznawca majątkowy będzie potrzebny przy kwestiach związanych z kredytem hipotecznym.

wycena domu W takim przypadku to najczęściej bank powołuje rzeczoznawcę, żeby oszacował on wartość nieruchomości, jednakże bywa również tak, że jest to kwestią indywidualną klienta. Ważne jest, żeby rzeczoznawca prowadził wycenę zgodnie ze stanem faktycznym. Równie ważna jest terminowa wycena domu w Warszawie, ponieważ rzeczoznawca zobowiązany jest do tego, żeby sprostać oczekiwaniom swoich klientów, a więc powinien dotrzymywać wszelkich terminów i być zaangażowany w pracę. W czasie wyceny domu powstaje operat szacunkowy. Jest to forma pisemna wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy jest wymagany, gdy dalsze działania są bezpośrednio związane z prawem, a operat jest swoistym dowodem faktycznej wyceny domu przez upoważnioną do takich szacunków osobę. Warto również zaznaczyć, że doświadczony rzeczoznawca bierze pod uwagę wiele czynników, jakie wpływają na wycenę domu np. lokalizację parceli czy aktualne ceny rynkowe. Przy wycenie domu najlepiej skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego.

Jego pomoc będzie nieodzowna przy sprawach związanych w kredytem hipotecznym, ale także przy skomplikowanych sytuacjach spadkowych np. problemy z podziałem majątkowym. Warto wtedy zlecić wycenę domu rzeczoznawcy i nie obawiać się tego, że wartość nieruchomości jest niższa niż powinna być.

Więcej o wycenie na stronie https://www.estimus.com.pl

Dodaj komentarz