Niejeden marzy o miejscu pracy, w którym sam sobie będzie szefem. Kiedy jedni tylko snują niewyraźne wyobrażenia, inni podejmują się działań, aby wprowadzić swoje pomysły do świata rzeczywistego. Czasami nie jest to łatwe: zadanie wymaga cierpliwości i zaangażowania, jednak prawdziwym priorytetem jest zasób finansowy. Wkład własny często nie jest wystarczający, aby „z miejsca” zasilić młode przedsięwzięcie, ale czy to oznacza zniweczenie planów?

Firma w rozmiarze mikro

Pod pojęciem terminu firmy jednoosobowej kryje się kilka cech. Jest to przede wszystkim działalność o charakterze zorganizowanym, posiadająca cel zarobkowy. Oznacza to iż jej głównym założeniem jest chęć wzbogacenia się na usługach, a taktyka i działanie opracowywane są w określonym miejscu. Praca musi przebiegać w sposób ciągły. Oznacza to, że podejmowane kroki muszą się regularnie powtarzać. W przypadku firmy jednoosobowej odpowiedzialność za wszystkie sprawy marketingowe ponosi właściciel firmy, czyli tzw. wykonawca usługi.

Bywa, że przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestracji jednoosobowej firmy w CEIDG (np. jeśli przychody nie przekroczą 1050 zł). Wiąże się to z pewnymi zaletami: nasza księgowość posiada uproszczoną ewidencję, a my jesteśmy zwolnieni z odprowadzania składek tj. GUS czy ZUS. Jednak najczęściej, jednoosobowa firma musi zarejestrować swoją działalność w Urzędzie Miasta. Dokonać tego możemy osobiście, listownie lub drogą elektroniczną.

Zapisanie się do akt jest rzeczą darmową. Schody zaczynają się później, gdy zaczynają być odprowadzane składki do ZUS, a my musimy na bieżąco uzupełniać naszą wiedzę podatkową. Dodatkowo, za nasze decyzje odpowiadamy całym majątkiem. Korzyści, jakie wypływają z takiego rozwiązania to przede wszystkim elastyczność prosperowania naszej działalności- możemy ją w dowolnym momencie zawieszać, likwidować i otwierać, nasze sprawozdania nie muszą być tak szczegółowe jak w przypadku firmy nierejestrowanej, obowiązują nas niskie koszty związane z księgowością, natomiast z tworzenia kapitału zakładowego jesteśmy zwolnieni.

Dofinansowania, dotacje, granty

Wiemy już jak założyć i zarejestrować naszą firmę, ale jak pozyskać fundusze na jej rozruch? Rozwiązań jest kilka, a najczęściej wykorzystywane są trzy: wkład własny oraz pomoc dla firm w postaci dofinansowania unijnego lub z Urzędu Pracy. Aby starać się o dotacje unijne dla firm jednoosobowych należy spełnić kilka warunków. Pierwsza kategoria przeznaczona jest dla osób, które są przed 30 rokiem życia oraz nie są zarejestrowane, jako osoby pracujące lub uczące się. Natomiast do drugiej kwalifikują się bezrobotne osoby po trzydziestce. Dla obu grup przewidziano m.in. kursy, szkolenia i staże, a także porady prawne i pożyczki w celu rozpoczęcia własnej działalności.

Największe szanse na otrzymanie dofinansowania mają bezrobotne kobiety, osoby trwale bezrobotne, niepełnosprawne lub nie posiadające średniego wykształcenia. Kompletując odpowiednie wnioski, nasz pomysł musimy wesprzeć biznesplanem przedsięwzięcia. Przed złożeniem całej dokumentacji, powinniśmy zdecydować, z jakiego programu chcemy skorzystać. W październiku tego roku może to być dofinansowanie dla firm jednoosobowych płynące z konkursów np. Instytucji Otoczenia Biznesu czy prywatne firmy, które otrzymały na to zezwolenie. Konkursy ogłaszane są przez Urząd Pracy i tam właśnie powinniśmy zgłosić się po więcej informacji.

Starając się o dotacje dla firm jednoosobowych z funduszu Powiatowego Urzędu Pracy, również mamy kilka punktów kwalifikacyjnych do spełnienia. Przede wszystkim powinniśmy posiadać status osoby bezrobotnej, który musimy utrzymać przez co najmniej 3 miesiące od jego zarejestrowania. Dodatkowo, nasza nauka nie powinna odbywać się w trybie dziennym, a my rzecz jasna nie powinniśmy widnieć w kartotece, jako osoba karana. Nasze podanie zostanie odrzucone również wtedy, gdy już wcześniej otrzymaliśmy grant finansowy.

W wielkim skrócie procedura otrzymania dotacji to przede wszystkim złożenie dokumentów, następnie weryfikacja wniosku, aż wreszcie podpisanie umowy. Po tym czasie wystarczy oficjalnie założyć nasze przedsiębiorstwo. Nasza dotacja wpłynie na firmowe konto, gdzie czekać będzie na uiszczenie opłat uwzględnionych w umowie. Jeżeli przedsiębiorca nie dopilnuje swoich wydatków, tak jak zostało to określone, zobowiązany jest zwrócić swoją dotację wraz z odsetkami w czasie 30 dni, od daty otrzymania wezwania.

Podsumowanie

Otwarcie działalności wcale nie jest tak prostą rzeczą, jak niektórym może się wydawać. Otrzymanie dofinansowania, również nie należy do najłatwiejszych: liczba wybrańców jest ograniczona, a czas oczekiwania na wyniki bardzo długi. Tych, którzy mimo wszystko zdecydują się na dotację przestrzegamy, iż jest to jedynie forma jednorazowego wsparcia, a nie sposób na regularne wzbogacenie.

Dodaj komentarz

Close Menu