badanie wariografem

Jak dokładne jest badanie wariografem?

Badanie wariografem ma bardzo wysoki poziom przydatności, wykraczający szeroko poza sprawy związane z wydarzeniami kryminalnymi. Ważne jest jednak, aby takie badanie zawsze przeprowadzone było zgodnie z pewnymi, odgórnie przyjętymi zasadami. Jest to niezmiernie ważne, gdyż wpływa to pozytywnie na wiarygodność takiego badania.

Na czym polega badanie wariografem?

badanie wariografemW obecnym czasie udaje się osiągnąć wiarygodność takich właśnie testów na poziomie dochodzącym nawet do 98 procent. Taką skuteczność badania wariografem udawało się potwierdzić dzięki specjalnej metaanalizie, zleconej przez The British Polygraph Society. Analiza została wykonana na podstawie 12 badań, w których swój udział potwierdziło ponad 2100 osób. Dlatego też obecnie nie można mieć żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o dokładne badanie wariografem skuteczność tego testu jest wystarczająco wysoka. Oczywiście, bardzo istotne jest, aby takie testy wykonywać zawsze z pewnymi zasadami. W przeciwnym wypadku, skuteczność i miarodajność testu wariografem może się obniżyć nawet do 80 %. Bardzo ważnym czynnikiem, który ma wpływ na wiarygodność badania wariografem, jest również to, czy wyniki tej analizy zostały odpowiednio przeanalizowane.

kłamstwaJak się okazuje, urządzenie to nie podaje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy osoba kłamała, czy też nie. Wariograf rejestruje jedynie reakcje organizmu w zależności na sytuacje stresowe. Jedną z wielu takich sytuacji jest sytuacja kłamstwa. Osoba prowadząca badanie powinna więc zadawać takie pytania, które będą skłaniały osobę badaną do mówienia prawdy i nieprawdy. W ten sposób można dowiedzieć się, jak wyglądają typowe reakcje układu nerwowego w przypadku osoby poddawanej badaniom. Dopiero wtedy przystąpić można do zadawania właściwych pytań, bezpośrednio dotyczących danej sprawy. Oprócz zawyżonego poziomu stresu, prawidłowość wyników testu wariografem może również obniżać zmęczenie. Szczególnie w trakcie dłuższych tekstów tego typu, kluczowe jest więc robienie odpowiednio częstych przerw. pomimo tego, że badanie wariografem ma udowodnić czyjąś niewinność, należy się upewnić, aby nie odbywało się ono w zbyt stresującej atmosferze.

Osoba poddawana takiemu właśnie testowi, powinna zaś wyrazić na udział w nim dobrowolną zgodę. W przeciwnym wypadku, poziom zdenerwowania będzie tak duży, że znacznie wpłynie na wiarygodność wyników. Należy także pamiętać o tym, że test wariografem, nie może być traktowany jako główny dowód w sądzie, a jako poszlaka. Wszystko ze względu na fakt, że znaczenie tego badania i wiążący się z tym stres może znacznie obniżyć jego dokładność.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bez-klamstw.pl!

Dodaj komentarz