szkolenie BHP

Kiedy trzeba przeprowadzić szkolenia BHP?

Zachowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest kwestią, na którą w obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę. Aby było to jednak możliwe, bardzo ważną kwestią wydaje się być organizowanie okresowych szkoleń, które zaznajomiłyby pracowników z zasadami bezpieczeństwa. Wydaje się to w szczególności niezbędne w przypadku tych stanowisk pracy, na których danemu pracownikowi zagrażają szczególnie różne niekorzystne czynniki.

Obowiązkowe szkolenie BHP

szkolenie BHPWarto podkreślić, że według obecnie obowiązujących zasad, zapisanych w kodeksie pracy, to na pracodawcy spoczywa obowiązek organizacji odpowiedniego szkolenia. Jest to w szczególności ważne w przypadku takich stanowisk, jak na przykład pracownik budowlany, czy też produkcyjny. To właśnie w ich przypadku, pracownikowi zagrażają szczególnie niekorzystne warunki pracy, które mogą skutkować rozstrojem zdrowia na dłuższy okres czasu. Dlatego tak ważna rolę obecnie odgrywają firmy, które organizują szkolenie bhp w Toruniu. W przypadku stanowisk pracy mogących mieć szczególnie niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników, szkolenia takie trzeba powtarzać ze znacznie większą częstotliwością. W ich przypadku, okres ten wynosi 2 lata a dodatkowo, nieco różni się przebieg takiego szkolenia. Pracownicy są szkoleni w formie instruktażu, który pozwoli im zachować szczególne bezpieczeństwo podczas pracy na danym stanowisku.

obowiązkowe szkolenie bhpIstotną część takiego szkolenia BHP zajmuje tematyka poświęcona obsłudze danej maszyny produkcyjnej, czy też budowlanej w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie, płynące z jej właśnie obsługi. Wstępne szkolenie BHP z tego też względu jest przedłużone do ośmiu godzin lekcyjnych i musi się odbyć w godzinach pracy danego pracownika. Bardzo ważne jest również, aby takie szkolenie rozpoczęło się nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia, w którym dany pracownik rozpoczął wykonywanie swoich obowiązków. Warto podkreślić również, że w przypadku innych stanowisk pracy, na których praca związana jest ze znacznie mniejszym narażeniem na czynniki szkodliwe, przepisy kodeksu pracy są znacznie mniej restrykcyjne.

W obecnym czasie przykłada się znacznie więcej uwagi do zachowania odpowiedniej higieny pracy. Aby było to możliwe, konieczne może być korzystanie z usług firm szkoleniowych. Dzięki nim, pracownicy w danej firmie, zostaną znacznie lepiej przygotowani do wykonywania obowiązków. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku stanowisk, których specyfika jest związana z pewnym zagrożeniem dla zdrowia, bądź też życia pracownika – przykładem mogą być tutaj w szczególności stanowiska produkcyjne.

Więcej znajdziesz na www.hseworks.pl!

Dodaj komentarz