Nasza firma – spuścizna, której poświęcamy swój czas, środki, a nawet życie prywatne. Tworząc fundamenty pod własne przedsiębiorstwo powinniśmy z góry przygotować się na pewne wyrzeczenia i przeanalizować różnego rodzaju scenariusze- zarówno te pozytywne, niosące za sobą sukcesy, jak i te, które mogłyby przesądzić o ewentualnej klęsce. Jak nie dopuścić do zachwiania naszej pozycji? Świetnym posunięciem mogą okazać się dotacje. Jak wybrać odpowiednią, i z jakimi konsekwencjami się to wiąże?

Podstawowe oferty Urzędu Pracy

Możemy wyróżnić kilka rodzajów dofinansowań dostępnych dla istniejących firm, szczególnie polecanych przez doradców biznesowych. W tym artykule przedstawimy te programy, które zostały przygotowane na rok 2019. Do najpowszechniejszych należą przede wszystkim dotacje dotyczące doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników, różnego rodzaju bony i granty rozwojowe, poręczenia, gwarancje i w końcu kredyty i pożyczki. Ich podstawowy podział to prywatne i państwowe dotacje na rozwój firmy. Gdy przychodzi nam do głowy, aby dofinansować swoją firmę, pierwszą opcją, jaką rozważamy jest pomoc Urzędu pracy.

Jego przedstawiciele mają dla przedsiębiorcy dwie propozycje do wyboru. Jedną z nich jest wsparcie pieniężne na wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika (pod warunkiem, że pracuje on przynajmniej dwa lata). Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków w tej kwestii jeszcze zanim zdecydujemy się na zatrudnienie pracownika.Złożyć należy odpowiednio wypełniony wniosek w Urzędzie pracy, podpisać z nim wiążącą umowę, a następnie dokonać zakupu potrzebnych materiałów- dopiero w tym momencie, możemy rozpocząć poszukiwania pracownika na owo stanowisko.

Drugi rodzaj dofinansowania ze strony UP opiera się na stażu. Zamiast wsparcia finansowego, Urząd oferuje pracownika i jego usługi. Zarejestrowany bezrobotny może otrzymać staż w firmie związanej umową z państwem. Przedsiębiorstwo zatrudnia ochotnika na okres 3-9 miesięcy, jednak koszt jego wynagrodzenia ponosi państwo. Kolejne dofinansowanie dla firm istniejących również polega na wyposażeniu stanowiska pracy i dopłacie do wynagrodzenia, jednak w tym przypadku, przeznaczone ono jest dla osób niepełnosprawnych (PEFRON). To, ile wsparcia finansowego otrzyma przedsiębiorstwo, zależy od poziomu niepełnosprawności pracownika.

Programy dla inteligentnych

Następne w kolejności dotacje unijne dla firm już istniejących to granty i bony rozwojowe dla firm pochodzące z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do najpopularniejszych należą m.in. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój czy Program Operacyjny Polska Wschodnia. Ich wsparcie opiera się przede wszystkim na pewnego rodzaju nagradzaniu firm np. opłacenie badań rynku, tworzeniu sieciowych produktów czy też internacjonalizacji. Aby skorzystać z dofinansowania, należy zapoznać się z harmonogramem naborów, który publikowany jest co roku.

Nieodzowna może się również okazać pomoc ze strony Programu Operacyjnego JEREMIE i DE MINIMIS. Dotyczą one przede wszystkim poręczeń finansowych w bankach- firmy, które się zdecydują skorzystać z programów, mogą łatwiej i szybciej otrzymać kredyt lub pożyczkę bankową. Dla niewielkich przedsiębiorstw sprawdzą się idealnie dofinansowania na nieco mniejszą skalę: Lokalne Grupy Działania (LGD) oraz Lokalny Fundusz Pożyczkowy. Wspiera on przede wszystkim firmy działające na terenach wiejskich. Pozwala na zmodernizowanie przedsiębiorstwa poprzez zakup nowocześniejszych sprzętów, surowców czy urządzeń.

Pożyczki i kredyty w zasięgu ręki

Decydując się na pobranie pożyczki lub kredytu, przydatny może okazać się Program COSME, umożliwiający obniżenie marży, finansowanie ze wsparciem UE czy niższe (lub jego brak) wymagane zabezpieczenie i wkład własny. W Polsce, to dofinansowanie unijne dla firm dostępne jest w dziesięciu bankach, m.in. Pekao SA, mBank, PKO BP czy BOŚ Bank. Szybszy rozwój naszej firmy umożliwi również dotacja na firmę z UE w ramach Programu RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne. Działają one w szesnastu województwach, a ich wsparcie jest zbliżone do Programu PARP.

Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na projekty badawcze, środki na informatyzację, pieniądze na rozwiązania ekologiczne, granty na rozwój działalności, w tym również na rynku zagranicznym czy szkoleń pracowniczych. Dofinansowania oferują również prywatni inwestorzy. Znajdą się tu przede wszystkim Aniołowie biznesu, wspierający przedsiębiorców określoną kwotą, w zamian, na pewien okres przejmując część akcji firmy. Jeżeli Aniołowie biznesu nas nie satysfakcjonują, nasze akcje możemy wykorzystać również dokonując ich emisji.

Jest to system zbliżony do Aniołów, jednak właściciel firmy nie musi oddawać inwestorowi długu: spłata następuje automatycznie, kiedy firma zarobi wymaganą w umowie kwotę. Oprócz emisji akcji, możliwa jest również emisja obligacji, czyli papierów wartościowych firmy. Ostatnim wyjściem, jest rzecz jasna pożyczka dla firm. Decydują się na nią przedstawiciele firm, których przedsiębiorstwo z jakiegoś powodu (historia kredytowa, zadłużenie lub wygórowane przepisy bankowe) nie ma możliwości otrzymać wsparcia.

Podsumowanie

Jak widać, sposobów na dofinansowanie jest wiele. Na pierwszy rzut oka, mogą się one wydać podobne, jednak warunki ich otrzymania, a także spłaty długu nieco się od siebie różnią. Chociaż nasz artykuł, skupiał w sobie jedynie najbardziej ogólne przepisy, to jednak daje on wstępny wgląd w sytuację na rynku. To do nas należy wybór najkorzystniejszego dla nas sposobu dofinansowania, jednakże każdy odpowiedzialny przedsiębiorca musi pamiętać o tym, aby jego decyzje były przemyślane i rozpatrzone pod każdym kątem.

Dodaj komentarz

Close Menu