rejestracja znaków towarowych

Na czym polega rejestracja znaków towarowych?

Znak towarowy jest indywidualnym oznaczeniem produktów i usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Posiadanie takiego oznaczenia wyklucza legalne posługiwanie się podobną lub taką samą nazwą (produktem, usługą) przez konkurencyjne zakłady. Dzięki zarejestrowaniu znaku można w łatwy sposób wyróżnić, które towary są chronione przed plagiatem, a które nie.

Rejestracja znaku w Urzędzie Patentowym

rejestracja znaków towarowych Jest kilka, odgórnie ustalonych zasad dotyczących rejestracji znaków towarowych. Ochrona patentowa nakładana jest między innymi na wyrazy, rysunki, litery, cyfry, a także dźwięki, kolory, formy przestrzenne, a nawet kształty opakowań. Prawo do tworzenia i wykorzystywania produktów objętych znakiem towarowym mają wyłącznie osoby, które zarejestrowały oznakowanie oraz organizacje powołane przez uprawnionego do reprezentowania interesów przedsiębiorstwa. Jest kilka rodzajów znaków towarowych, które najlepiej wyjaśni specjalista – adwokat z kancelarii prawnej, w którego ofercie znajduje się profesjonalna rejestracja znaków towarowych w Rzeszowie. Odpowie on również na pytania dotyczące sprzeciwu wobec danego oznaczenia – czyli czynności zapobiegającej zarejestrowaniu plagiatu lub niedozwolonej nazwy.

rejestracja znaków towarowych Eksperci pomogą również w uzyskaniu dowodu pierwszeństwa, czyli dokumentu niezbędnego do zarejestrowania podobnego znaku towarowego lub zgłoszenia produktu do ochrony za granicą. Jest wiele wykluczeń, które uniemożliwiają objęcie produktu (nazwy, usługi) ochroną, z którymi należy się zapoznać przed wysłaniem zgłoszenia. Znaki towarowe rejestruje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej odpłatnie – cena zależna jest od klasy towarowej, Jeżeli nie występują żadne przeciwwskazania do ochrony towaru, na zarejestrowanie znaku czeka się średnio około 6 miesięcy. Ochrona znaku towarowego nadawana jest na okres 10 lat od dnia zgłoszenia. Przed udaniem się do Urzędu Patentowego RP warto zapoznać się z bazą międzynarodowych znaków, które są obecnie chronione. Ubieganie się o zarejestrowanie znaku towarowego po raz pierwszy może być skomplikowane. Większość niezbędnych informacji wymieniona jest na rządowej stronie internetowej.

Sam proces rejestracji następuje w kilku krokach i może zająć dużo czasu, dlatego zalecane jest skorzystanie z pomocy ekspertów – adwokatów, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem spraw związanych ze znakami towarowymi. Ich pomoc może okazać się niezbędna, jeżeli konkurencyjne przedsiębiorstwo stara się przywłaszczyć oryginalną nazwę produktu, kształt towaru lub inne wynalazki.

Dodaj komentarz