Opisaliśmy już możliwości dofinansowania, jakie oferują pożyczki unijne na rozwój firmy, tym razem pragniemy się skupić na tym, na co możemy liczyć zwracając się o pomoc do innych organów państwa. Co opłaci się nam najbardziej?

ZaPROGRAMowane dofinansowanie

Po wsparcie finansowe dla firm w pierwszej kolejności możemy się zwrócić do Urzędu pracy. Jest ono pomocne zwłaszcza dla osób, które dopiero mają w planie rozpoczęcie własnej działalności. Wraz z plikiem dokumentów i wniosków, składamy w Urzędzie również szczegółowy biznesplan naszego przedsięwzięcia. Po miesiącach oczekiwania, jeśli nasze podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie otrzymamy dofinansowanie. Jeśli nasza firma już prosperuje na rynku, a my zgłosimy się po zapomogę, możemy jedynie otrzymać dofinansowanie na doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy.

Jednak wymogiem jest złożenie kolejnych dokumentów oraz faktur dot. zakupu wymaganych sprzętów. Warunkiem jest również zatrudnienie na dofinansowane stanowisko osoby którą skieruje do nas Urząd pracy. Wsparciem dla naszej firmy może się okazać dofinansowanie PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Ma on na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne w swojej firmie, może liczyć na dofinansowanie na rzecz wyposażenia ich stanowisk pracy oraz wynagrodzeń.

Pożyczki krajowe

ryzyko pracy zdalnejKolejne dofinansowanie do działalności gospodarczej to program PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udziela on pomocy finansowej zarówno z budżetu państwa, jak i konta unijnego. Dzieli się on na trzy mniejsze „programiki”, a każdy z nich posiada sporą listę działań, z których możemy skorzystać. Pierwszym z nich jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Wspiera on przede wszystkim progres gospodarki, a także współpracę z przedstawicielami z dziedziny nauki.

Oto co możemy zyskać, starając się o dofinansowanie tego rodzaju: granty za design (nawet 2 500 000 zł), badania na rynek (około 2 000 000 zł) bony na innowacje MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) i wiele innych. Kolejny również wspiera rozwój edukacji w kraju. Ten rodzaj dofinansowania jest przeznaczony przede wszystkim dla firm szkoleniowych, które dotację mogą otrzymać z organizację kursów z dziedziny m.in. partnerstwa publiczno- prywatnego, zamówień publicznych czy zarządzania strategicznego własnym biznesem. Ostatni z program to tzw. Program Operacyjny Polska Wschodnia. Przeznacza on swoje fundusze jedynie na potrzeby przedsiębiorstw z określonych regionów: woj. lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

nielegalne zarobkowaniePomoc dla firm polega na internacjonalizacji (przygotowanie do wejścia firmy na rynek zagraniczny) małych firm, a także na wdrażaniu innowacji i tworzeniu przez nich sieciowych produktów (dofinansowanie przeznaczone na wykorzystanie walorów regionu). Możemy też zdecydować się na finansowanie nowej firmy przez Urząd skarbowy, pobierając kredyt na zasadzie programu De Minimis.

Nasza pożyczka zostanie nam udzielona szybciej i na bardziej dogodnych warunkach, zaś na jej spłatę otrzymamy maksymalnie 27 miesięcy. Jako ostatnie na naszej liście wystąpią dofinansowania LGD (Lokalne Grupy Działania), które przeznaczone jest dla osób prowadzących firmę na terenach wiejskich, oraz Lokalny Fundusz Pożyczkowy, udzielający niskooprocentowanych pożyczek na zakup sprzętów, materiałów czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Podsumowanie

Jeżeli nie zdecydujemy się na żadną z podanych opcji, bo np. nie chcemy zagarniać pieniędzy tysięcy podatników, zawsze możemy wziąć pod uwagę pożyczkę od prywatnego inwestora. Umowa z finansowym „ratownikiem” powinna być jasna i spójna. Im więcej szczegółów dotyczących spłaty pożyczki tym lepiej.

Dodaj komentarz

Close Menu