Zarządzanie w finansach jest czynnością ważną i odpowiedzialną. Wytłumaczymy wszystkim, jakimi podstawowymi zasadami rządzą się firmowe finanse. Przybliżymy, jakie są główne założenia dotyczące finansowania, oraz jaki majątek ma do swojej dyspozycji firma.

Aktywnie po majątki firm

Na pytanie, czym jest majątek firmy, możemy odpowiedzieć: aktywa i pasywa. Jednak odpowiedź ta, wymaga oczywiście rozwinięcia. Aktywa to składniki, które będą wykorzystywane w trakcie działalności firmy. Dzielą się na aktywa trwałe (wyk. w okresie powyżej roku), na które składają się m.in. wartości niematerialne, czy inwestycje i należności długoterminowe. Aktywami obrotowymi nazywamy natomiast te składniki, które nie zagrzewają w firmie miejsca na dłużej niż rok, są to np. zapasy, środki pieniężne czy inwestycje krótkoterminowe. Pasywa tymczasem to przede wszystkim kapitały własne i obce, których dokładniejszych opisów dokonaliśmy poniżej.

współpraca z inwestoremDokonaliśmy również charakterystyki działania trzech filarów, na których opierają się finanse: zarządzanie kapitałem, finansowanie oraz zastosowanie kapitału. Są one w dużym stopniu zależne od siebie, dla prawidłowego prosperowania firmy pod żadnym pozorem nie należy zignorować żadnego z nich. Ich rozwój, a także równowagę wspiera przedsiębiorca. Od jego decyzji zależeć będzie kondycja jego firmowego kręgosłupa.

Do zarządzania kapitałem (dostępne środki finansowe), należy monitorowanie przychodów i kosztów, płynności finansowej firmy (sprawnego obiegu wpływów i wydatków) oraz wskaźnika rentowności (są to koszty, pozostałe po odjęciu sumy przychodów od zysków). W przypadku zastosowania kapitału (inwestycje) największe znaczenie ma efektywność przedsięwzięć, czyli tzw. rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji. Ostatnim elementem fundamentu jest finansowanie, czyli zaopatrzenie firmy w kapitał. Dzieli się on na finansowanie aktywne, polegające na inwestowaniu kapitału własnego przedsiębiorstwa w innych firmach oraz finansowanie pasywne opierające się na dofinansowaniu firmy poprzez kredyty i pożyczki. Form pozwalających finansowanie przedsiębiorstw również jest kilka.

etatDzielą się one na przede wszystkim na finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne, a każde z nich, posiada również swoje podkategorie. W przypadku finansowania wewnętrznego właściciel opiera się na przekształceniu swoich dóbr materialnych w środki finansowe (np. sprzedaż) oraz na tworzeniu rezerw finansowych, na dłuższy czas. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w przypadku finansowania zewnętrznego jest bardziej wymagająca.

W tym przypadku firma zdobywa swój kapitał spoza firmy, np. kapitał obcy (rynek pieniężny lub kapitałowy) lub własny. Rynek pieniężny to przede wszystkim wspomniane kredyty i pożyczki, kapitałowy zaś to wsparcie akcyjne i obligacyjne. Posiadacz akcji firmy ma prawo do części zysków przedsiębiorstwa lub zawiązania spółki. Kapitał własny natomiast to po prostu udziały właściciela przedsiębiorstwa, jakie wnosi on do budżetu firmy.

Dziel i rządź

Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest zależne od tego, jaki rodzaj finansowania wybraliśmy. W przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się na zarządzanie finansami z własnego źródła, powinien postarać się np. o przyśpieszenie obrotu kapitału firmy, sprzedaż zapasów, lub nawet zbędnej części majątku ściągnięcie należności oraz uzyskanie kolejnych kapitałów dla swojej firmy. Finansowanie firmy pochodzi przede wszystkim z otrzymanego przez przedsiębiorcę zysku. Zarządzanie finansami w firmie z kapitałem obcym może dzielić się na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe.

Krótkoterminowym finansowaniem przedsiębiorstwa może okazać się np. kredyty: dostawcy, krótkoterminowy, lombardowy itp., zobowiązania handlowe, czy środki płynne. W przypadku finansowania średnioterminowego będą to kredyty (np. inwestycyjne, budowlane, inwestycyjne itp.) lub debety. Najlepiej sprawdza się jednak finansowanie długoterminowe. Przedsiębiorca jest w stanie wziąć kredyt długoterminowy lub pożyczkę (od banku, osoby prywatnej lub państwa) na zmodernizowanie i opłacenie technologii, jakimi dysponuje w swoim zakładzie.

Podsumowanie

Informacje zawarte w tym artykule są jedynie ogólną zbieraniną faktów. Planując własną firmę, należy oprzeć swoją wiedzę o bardziej rozbudowany zbiór danych. Chcąc zostać prawdziwym rekinem biznesu, nie powinniśmy przeanalizować zarówno całokształt, jak i pojedyncze przykłady.

Dodaj komentarz

Close Menu