Rozwój własnej działalności gospodarczej powinien być czymś, do czego powinien dążyć każdy obrotny przedsiębiorca. Za tym idzie nie tylko tworzenie nowych punktów własnego biznesu w kraju, ale również otwarcie się na szerszy zakres odbiorców. Ranga działalności międzynarodowej również nadaje dodatkowej jakości zarówno firmie, jej pracownikom, jak i przedsiębiorcy, który nią zarządza, a przez to może zaważyć na przychylniejszym odbiorze klientów.

Rozwój firmy w Niemczech

założenie firmy w niemczech Przede wszystkim otwieramy się na nowy rynek, co może dać nam wymierne korzyści finansowe. Podstawową kwestią jest ta dotycząca podatków – otóż zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym działalność jest prowadzona, lecz w przypadku prowadzenia działalności na terenie innego kraju przez otwartą tam filię, to właśnie tam powinny być rozliczane zyski tej konkretnej placówki. W związku z tym, jeżeli oddział naszej działalności znajduje się na terenie Niemiec, to tam właśnie powinniśmy rozliczać się z uzyskanego zysku. Z kolei to, ile kosztuje założenie oddziału firmy w Niemczech zależy między innymi od tego, czy na terenie Polski firma funkcjonuje jako spółka kapitałowa czy osobowa. W każdym przypadku zysk zagranicznej filii, która podlega opodatkowaniu na terenie Niemiec nie jest już wliczany do wymiaru podatku wymaganego do uiszczenia w Polsce.

założenie firmy w niemczech Na podstawie tzw. wyłączenia z progresją jest on jednak brany pod uwagę podczas ustalania polskiego progu podatkowego i wlicza się do całości dochodów. Oprócz tego, na mocy niemieckiego prawa, od przedsiębiorstwa pobieranych jest kilka dodatkowych należności. Jednym z nich jest podatek od osób prawnych, który jest odprowadzany od podmiotów posiadających własną osobowość prawną. Co ciekawe, przedsiębiorstwo, które nie posiada własnej osobowości prawnej (jak również niemieckie spółki osobowe) nie podlega podatkowi dochodowemu ani podatkowi od osób prawnych. Zysk przez nie osiągnięty przypisuje się bezpośrednio wspólnikom, którzy, będąc osobami fizycznymi, podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości od 12 do nawet 45% (przy wysokich dochodach). Temat kosztów prowadzenia działalności, jak i jej filii na terenie Niemiec jest bardzo rozbudowany.

Nasz zachodni sąsiad wydaje się jednak zachęcać nas do wprowadzania własnej działalności na ich terenie, od 2011 roku możemy bowiem zakładać tam swoje firmy na tych samych zasadach, co rodowici Niemcy, nie mając przy tym zameldowania na terenie tego kraju. Warto więc rozważyć poszerzenie swojej działalności, wprowadzając ją na zdecydowanie nowy, międzynarodowy poziom.

Dodaj komentarz

Close Menu