Jeszcze do niedawna mało znany, teraz, ze względu na swoją prostotę i elastyczność, szerzący się wśród przedsiębiorców w kraju i zagranicą: faktoring dla firm. Z powodu swoich zalet finansowych, zyskuje w oczach właścicieli firm. Pozwala im na oddech ulgi, z powodu uniknięcia strat, spowodowanych długiem klienta. Mimo rozwoju, faktoring wciąż dla niektórych pozostaje mało znany. Jednak poniżej znajduje się przystępna notatka dla tych, którzy chcą dołączyć do kręgu wtajemniczonych.

Jak przyswoić zasady mediacji?

Najprościej na pytanie co to jest faktoring, można odpowiedzieć, że jest to umowa, zawierana między zleceniodawcą, a zleceniobiorcą na wykonanie określonej usługi. W tym przypadku tą usługą jest pomoc w odzyskaniu czasowo odroczonej należności od dłużnika. Zleceniodawcą nazywa się faktoranta – jest to przedsiębiorstwo, które wykonało swoją powinność i czeka na jej spłatę. Natomiast firmę, która podejmuje się odzyskać wymaganą sumę, nazywa się faktorem. Dłużnikiem oczywiście jest kontrahent, który po otrzymaniu produktu, nie uiścił za niego opłaty. To, na czym polega faktoring również jest łatwo wytłumaczyć: podpisana zostaje szybka umowa, o określonych zasadach. Elementy dotyczące tego typu układów nie są opisane przez prawo, dlatego jej reguły są dowolnie ukształtowane przez zainteresowane strony (wszelkie opłaty związane z umową reguluje zleceniodawca).

Faktor po otrzymaniu wierzytelności, zabiera się za zarządzanie finansami faktoranta i regulowaniu zaległych płatności jego klientów, a cała odpowiedzialność za ich odzyskanie, spoczywa na nim (faktorze). Najczęściej występującą formą faktoringu jest wyżej opisany tzw. faktoring właściwy. Jednak zdarza się, że podpisywana zostaje też umowa o postanowieniach faktoringu niewłaściwego, gdy faktor nie przejmuje całego ryzyka za spłatę długu, więc jeśli nie zostanie on uregulowany, koszty ponosi faktorant. Faktoring dla firm jest idealny dla przedsiębiorstw, posiadających problemy z wypłacalnością klientów. Usprawnia ona przepływ kapitału. Niestety wadą jest, że w tym czasie nasze przedsiębiorstwo zostaje pozbawione możliwości sprzedaży detalicznej i gotówkowej. Z powodu wysokich kosztów związanych z umową i możliwych strat przy ewentualnym faktoringu niewłaściwym, faktoring dla małych firm może być niewskazany.

Pośrednictwo na przykładzie

Najdokładniej tłumaczący faktoring przykład, to po prostu prezentacja tego, jak wyglądałoby to w praktyce: statystyczny Kowalski prowadzi swoją firmę – nie jest ona za duża, ale powoli wspina się po szczeblach sukcesu. Kowalski, jest przykładnym właścicielem, a jego posunięcia są dokładnie przemyślane i ostrożne. Szanuje klientów, z którymi współpracuje, a ze względu na swoje doświadczenie, rozumie ich sytuacje finansowe, dlatego niektórym kontrahentom idzie na rękę, odraczając im termin spłaty należności. Umownie, ta decyzja znana jest, jako kredyt kupiecki. Właśnie z takim wnioskiem zgłosił się do niego jego kilkuletni klient- Nowak. Dotąd radził sobie bardzo dobrze, ale jedna zła decyzja, zaważyła na zarobkach. Kowalski przystał na odroczenie terminu płatności, jednak jako rozważny przedsiębiorca, pragnie on zabezpieczyć swoje finanse na przyszłość. W przypadku niepowodzenia, jego zgoda mogłaby poważnie zachwiać firmowym budżetem.

oszuści internetowiPostanawia podpisać umowę faktoringową z odpowiednią firmą. Zawarcie jej przebiega szybko, gdyż zdolność kredytowa działalności Kowalskiego nie jest w tym przypadku priorytetem. Definiują wspólnie warunki: od teraz, staje się ona (firma faktoringowa) faktorem. Oznacza to, że na ustalony czas staje się właścicielem wierzytelności firmy Kowalskiego, oraz zarządza jego finansami. Od tej pory, cała odpowiedzialność za odzyskanie długu od Nowaka spoczywa w rękach faktora.

Kowalski natomiast pełni rolę faktoranta. Otrzymuje on od firmy część spłaty, jako zaliczkę. Reszta wpłynie na jego konto, gdy tylko kontrahent ureguluje płatności. Umowa podpisana została na czas nieokreślony, znaczy to, że firma faktoringowa będzie do dyspozycji Kowalskiego, bez konieczności odnawiania umowy. Nowak w określonym czasie spłaca swój dług. Firma faktoringowa kończy swoje zadanie, otrzymując swoją zapłatę w formie prowizji, natomiast Kowalski pozostaje z resztą zarobionych pieniędzy, oraz poprawia płynność przepływu gotówki. Mimo tego, że opłaty (np. administracyjna, operacyjna, marża), odcisnęły swoje piętno na zasobach firmy Kowalskiego, to jednak zyskał on po skorzystaniu z pomocy faktora.

Faktoring jest udogodnieniem, na które decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Zwracając się o pomoc do faktora, możemy być pewni, że (po odliczeniu wszystkich opłat i prowizji) odzyskamy chociaż część z przewidywanego zarobku. Usprawni się obrót gotówki w organizacji, a nasz kapitał docelowy się ustabilizuje. Jednak faktoring wiąże się również z pewnymi opłatami i ograniczeniami i należy mieć to na uwadze.

Dodaj komentarz

Close Menu