Faktoring dla firm z powodzeniem rozwija się na coraz szerszą skalę. Znajduje swoich zwolenników nie tylko wśród właścicieli przedsiębiorstw, którzy zyskują na płynności swoich zasobów pieniężnych, ale i kontrahenci mogą skorzystać, z powodu możliwości odroczenia terminu zaległej spłaty, jaki daje ustalony kredyt kupiecki. Przypomnijmy jeszcze raz sposób jego działania.

Firmowe pośrednictwo

Coraz większa ilość właścicieli firm z uznaniem spogląda na rozwiązanie, jakim jest faktoring. Informacje, na temat tego, co to jest faktoring, znalazły się w poprzedniej części. Tutaj zawarte będzie jedynie krótkie retrospektywa tego, na czym polega faktoring. Faktoring dla firm jest najwygodniejszy w momencie, kiedy kontrahent, który otrzymał swoje zamówienie, nie zrealizował opłaty za nie, a placówka nie może i nie chce sobie pozwolić na opóźnienia własnych spłat. Obarczone przez dłużnika kosztami przedsiębiorstwo, może doświadczyć poważnych problemów jeżeli nie posiada zaplecza finansowego. Z pomocą przychodzą więc różnego rodzaju firmy faktoringowe, które ratują z opresji swoich zleceniodawców. Podpisana zostaje stosowna umowa między instytucją faktoringową (od teraz znaną jako faktor), reprezentantem przedsiębiorstwa zlecającego zwrot zadłużenia (zwanego dalej faktorantem), oraz kontrahentem.

Umowa nie ma prawnych zasad, więc zostaje w pełni określona przez strony. Najczęściej polega ona na tym, że faktor opłaca faktury, dotyczące zamówień kontrahenta (na początku jest to jedynie zaliczka), a następnie w danym czasu, wymaga od niego uregulowania płatności (gdy spłata zostaje zaksięgowana, faktorant otrzymuje pozostałą część zaległości). Po otrzymaniu zaliczki, przedsiębiorca jest w stanie opłacić własne rachunki, oraz nie narażać się na przestój swojej działalności. Jest to tzw. faktoring właściwy: idealny faktoring dla firm, posiadających problematycznych klientów- odpowiedzialność za dłużnika przejmuje faktor, a faktorant zajmuje się dotychczasowymi sprawami, oczekując spłaty reszty długu. Natomiast w przypadku gdy umowa dotyczy faktoringu niewłaściwego, sytuacja może się nieco komplikować, ponieważ faktor nie bierze na siebie ryzyka związanego z niepowodzeniem spłaty. Może dojść do sytuacji, że faktorant będzie zmuszony zwrócić kwotę, jaką otrzymał od firmy faktoringowej.

Mała firma, poważny faktor

Oprócz tego, zawarcie umowy, oraz skorzystanie z usług faktora ciągnie za sobą dodatkowe koszty. Same opłaty aranżacyjne, monity i marże mogą nie należeć do najniższych. Oczywiście mogą one ulec zmianie, ponieważ często brana jest również pod uwagę wysokość zadłużenia, jednak należy mieć tę informację na uwadze. Co ważne: jeżeli przedsiębiorca zgodzi się na faktoring niewłaściwy, przyszłość jego finansów może stanąć pod znakiem zapytania. Z tego powodu faktoring dla małych firm może okazać się rzeczą po prostu nieopłacalną. Lub nawet zgubną, gdy kontrahent okaże się niewypłacalny również dla naszego faktora.

Przedsiębiorca nie znajduje się wtedy w tak komfortowym położeniu, jakiego by oczekiwał. Jeżeli okaże się, że posiada on większą ilość podobnych klientów, lub suma jego zarobków spadła, z czasem sam może zostać czyimś dłużnikiem. Przedstawiciele małych firm powinni zatem swoją decyzję dokładnie przeanalizować i nie podejmować pochopnych kroków. Na rozegrany idealnie faktoring przykład daje nasz, wspomniany wcześniej, statystyczny Kowalski. Dokładnie przemyślał swoje możliwości i skutki, jakie się z nimi wiążą. To jedna z cech świetnego przedsiębiorcy: gotowość na różne scenariusze. Ponadto miał szczęście, ponieważ Nowakowi udało się spłacić swój kredyt kupiecki. Małe firmy powinny brać z niego przykład.

Podsumowanie

Każda z firm, w której pojawiły się problemy z powodu niewypłacalnych klientów, może skorzystać z oferty, z jaką wychodzą w jej kierunku firmy faktoringowe i wyjść na tym bez strat. Nieco trudniej mają małe przedsiębiorstwa, ale i tutaj często się zdarza, że podjęte ryzyko owocuje sukcesem. Nikt nie zabroni nam skorzystać, czyńmy to jednak z rozwagą.

Dodaj komentarz

Close Menu